Znanje Kupac Trud prije svega

Naše najveće zadovoljstvo i mjerilo kvalitete su zadovoljni kupci.

Tko smo mi

PROTEKTA CLASSIC d.o.o.
Čakovečka 94
40 323 Prelog

Trgovački sud u Varaždinu
Tt – 19/1656-2
(MBS) 070170120

OIB: 29578151315
MB: 05098823

PROTEKTA CLASSIC d.o.o.

Čakovečka 94

40 323 Prelog

Trgovački sud u Varaždinu

Tt – 19/1656-2

(MBS) 070170120

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti

Članovi uprave: Ivan Vuk
Broj žiro računa: Raiffeisenbank Austria d.d. : HR0924840081135114460

OIB: 29578151315
MB: 05098823